Všeobecné obchodní podmínky

PassFab vám na tomto webu poskytuje informace a produkty. Když získáte přístup na tuto webovou stránku, jakákoli vaše činnost, například stažení a instalace softwaru, registrace, procházení atd., se považuje za souhlas s níže uvedenými podmínkami.

Cpoyright

1. Všechny produkty a všechny materiály související s produktem (včetně ochranných známek, patentů, obchodního tajemství, textu, obrázků, log, zvuků, designu rozhraní, rámce) obsažené na této webové stránce jsou vlastněny a licencovány společností PassFab Co.,Ltd. Všechny jsou chráněny čínským a mezinárodním autorským zákonem.

2. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti PassFab Co., Ltd. vás nesmí kopírovat, reprodukovat, distribuovat, přenášet, zveřejňovat jakékoli informace chráněné autorským právem v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky. Bez ohledu na to, zda jde o zisk nebo neziskovost. PassFab si vyhrazuje právo vykonávat právní odpovědnost.

Autorizace softwaru

Uživatelé mohou instalovat a používat software v zařízení s jedním terminálem pro nekomerční účely. Bez svolení PassFab Co.,Ltd. nesmíte být kopírováni, upravováni, měněni nebo vytvářeny odvozené produkty (včetně zásuvných modulů, neautorizovaných programů třetích stran atd.).

Uživatel softwaru

1. Uživatelům není dovoleno prodávat, pronajímat, půjčovat nebo přenášet software jiným osobám v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky.

2. Uživatelé nesmějí překládat nebo rozkládat software, exportovat zdrojový kód dekompilací a rozkladem nebo vyvíjet nový software na základě softwaru PassFab.

3. Uživatelé nesmějí poskytovat služby zpracování dat, aplikační služby a obchodní podíl třetí straně.

4. Uživatelé nesmějí měnit žádná loga nebo ochranné známky související se softwarem PassFab.

5. Uživatelé nesmí porušovat práva společnosti PassFab Co.,Ltd.

Zřeknutí se odpovědnosti

S ohledem na materiály, informace a software, na které se vztahuje webová stránka, PassFab neposkytuje žádnou záruku za jejich přesnost, úplnost, dostatečnost a spolehlivost, a to i přes snahu poskytnout na stránce přesné materiály a informace. PassFab vám umožní zcela porozumět všem rizikům před stažením jakéhokoli softwaru (včetně, bez omezení, možné infekce vašeho systému počítačovými viry a ztráty dat). Jste výhradně odpovědní za jakoukoli infekci vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat, která je důsledkem stahování softwaru nebo používání webu. PassFab může také používat software třetích stran jako podpůrné nástroje. Pokud to porušuje vaše práva, kontaktujte nás.
Jakákoli práva, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

Kontaktní informace

Můžete nás zdarma kontaktovat na Centrum podpory, do jednoho dne vám dáme zpětnou vazbu.